Ulik kreftbehandling av kvinner og menn

Preoperativ strålebehandling før endelig kirurgi reduserer lokalt residiv hos pasienter operert for rectumcancer. I en registerbasert svensk studie som omfattet 11 774 pasienter med rectumcancer i perioden 1995–2002, var andelen menn som fikk preoperativ bestråling 50,1 %, mens det tilsvarende tallet hos kvinner var 42,5 %.

Les hele saken:
Ulik kreftbehandling av kvinner og menn

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media