Skillnader i cancerbehandling

I detta nummer av Tidskriftet visar två artiklar på skillnader i omhändertagande av cancerpatienter beroende på bostadsort i Norge: Kalagers och medarbetares analys indikerar en skillnad i överlevnad. Jetnes och medarbetares analys visar på en olikhet i utnyttjande av strålbehandling.

Rapporterna här bygger på inarbetade populationsbaserade datakällor från ett enhetligt sjukvårdssystem. Tolkningarna baseras på många års data med stabila trender förenliga med andra kända fakta, till exempel förändringar i vårdprogram eller i utbyggnad av resurser. Det är svårt att bortse från att det föreligger en reell skillnad mellan fylken, skriver Holmberg.

Les lederartikkelen her:
Skillnader i cancerbehandling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media