Løfter frem debatten

– Vi gjør dette for å understreke hvor viktig tydelige meninger, kritikk og diskusjon er for faget og for god legevirksomhet. Å tåle kritikk og akseptere at andre har helt andre synspunkter enn en selv, er krevende, men det er en helt nødvendig forutsetning for fremskritt og utvikling. I vårt fag er åpen meningsutveksling særlig viktig, fordi medisinsk praksis ikke bare er basert på rutiner og prosedyrer, men vel så mye på kultur, etikk, verdier og preferanser.
 
Les hele lederen:
Ingen fremgang uten meningsbrytning

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media