Langtidseffekter av prematur fødsel

Prematurt fødte hadde som ungdommer redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum. Det viser en norsk studie. 
 
Formålet med den nye norske studien, som er publisert i The Journal of Pediatrics var å undersøke om 14 år gamle ungdommer som var født enten prematurt eller hadde lav fødselsvekt ved termin hadde redusert volum av visse hjerneavsnitt.
 

– Det viste seg at prematurgruppen hadde redusert volum av thalamus og hvit substans i cerebellum, mens de vekstretarderte hadde totalt mindre hjerne og proporsjonalt mindre volum av de nevnte strukturene. Volumet av hvit substans i cerebellum hos de premature, av hippocampus hos de vekstretarderte og av grå substans i cerebral cortex hos kontrollgruppen (normalvektige barn født til termin) predikerte kognitiv og perseptuell funksjon, sier førsteforfatter Marit Martinussen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Les hele saken:
Langtidseffekter av prematur fødsel

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media