Genetiske mekanismer og epilepsi

Epilepsi skyldes en forbigående funksjonsforstyrrelse i hjernen. Sykdomsbilde og årsak varierer, men det har lenge vært kjent at epilepsi har en vesentlig arvelig komponent. Kaja Kristine Selmer og kolleger ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, har arbeidet for å kartlegge genetiske årsaker til ulike former for arvelige syndromer med epilepsi og psykisk utviklingshemning.

– Vi har kartlagt en til nå ukjent genetisk mekanisme som gir opphav til et arvelig syndrom som kjennetegnes av epilepsi, psykisk utviklingshemning og nedsatt balanse- og koordinasjonsevne. Syndromet rammer bare gutter, sier Selmer.

Les hele saken:
Genetiske mekanismer og epilepsi

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media