Fornyet kunnskapsprøve

Kunnskapsprøver i Tidsskriftets nettutgave har en lang historie. De ble lansert i 1999 og har hatt samme formen frem til i dag. Oppbygningen har vært enkel. Med utgangspunkt i artiklene framsettes påstander som kan være sanne eller usanne. En enkel, men effektiv måte å stille spørsmål på og å avsløre for en selv om man husker artikkelens innhold.

Litt mer komplisert, mye mer verd?
Nå har vi fått muligheten til å lage mer komplekse oppgaver der teksten innbyr til det. Så selv om sanne og usanne påstander fortsatt har sin plass, vil mange spørsmål kreve litt mer av deg som leser. Vi håper dette faller i smak og at du opplever et økt læringsutbytte av de fornyede kunnskapsprøvene. 

Lagre dine resultater
Neste skritt er å la deg logge deg inn med eget brukernavn og passord. Da kan du samle på dine kunnskapsprøver og se tidligere forsøk. Du kan da også ta en prøve flere ganger og se om du har forbedret deg. Her er det meste på plass og vil komme i nær framtid. Det blir uansett ikke 11 årganger til neste endring.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media