Unge menn i fengsel - en glemt gruppe

Lite skolegang og manglende arbeidserfaring er vanlig, og mange har innvandrerbakgrunn. Det kommer frem i en artikkel publisert i siste nummer av Tidsskriftet. Tore Olav Sørland og Ellen Kjeldsberg har gjort en undersøkelse blant 40 varetektsinnsatte menn under 20 år ved et større norsk fengsel.

- Varetektsfengslede tenåringsgutter er en belastet gruppe med sammensatte problemer. Behovet for psykiatrisk behandling, rusbehandling, skolegang og sysselsetting er stort. En koordinert innsats kreves for å hindre ytterligere negativ utvikling med kronifisert mistilpasning i form av rus, psykiske lidelser og kriminalitet, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Mental helse hos varetektsfengslede tenåringsgutter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media