Rekonstruktiv mikrokirurgi i krigssone

Dette viser Nenad Tajsic i avhandlingen Limb salvage surgery. Studies of fascio-cutaneous perforator flaps in post-traumatic reconstructions. Den første er en retrospektiv studie utført på Balkan i 1997 som omfattet 34 pasienter i alderen 8–40 år. Alle fikk store skader under krigen i 1993–96. Tajsic har selv operert dem. Operasjonene ble gjennomført ved et lite distriktssykehus med svært enkelt utstyr.

Les hele saken:
Rekonstruktiv mikrokirurgi i krigssone

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media