Når immunapparatet tar seg opp

Det skriver Marius Trøseid og medarbeidere i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Immunrekonstitusjonssyndrom oppstår gjerne noen uker eller måneder etter oppstart av HAART-behandling og er hyppigst beskrevet ved infeksjon med mykobakterier, cytomegalovirus, Cryptococcus neoformans og Pneumocystis jirovecii. I utgangspunktet kan enhver latent infeksjon forårsake en slik immunreaksjon.

Les hele artikkelen:
Immunrekonstitusjonssyndrom ved behandling av hivinfeksjon

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.