Forenklet undersøkelse ved hjertebank

Det viser en studie fra Sykehuset Telemark, publisert i Tidsskriftet.

Ubehag av unormalt hurtig puls eller hjertebank forekommer relativt hyppig, men pasienter uten korrekt diagnose får som regel ikke behandling. Blant 614 langtids-EKG-undersøkelser ved Sykehuset Telemark var 252 av disse utført på indikasjonen hjertebank, og man fant diagnosen hos 29 pasienter med de vanlige undersøkelsene. Ved å supplere med en forenklet elektrofysiologisk undersøkelse ble riktig diagnose funnet hos ytterligere 9 pasienter.

Les hele artikkelen:
Forenklet elektrofysiologisk undersøkelse ved hjertebankanfall

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.