Flere får svangerskapsdiabetes

De nyeste tallene for svangerskapsdiabetes viser en forekomst på ca 12/1 000. I tillegg til at stadig flere kvinner får påvist svangerskapsdiabetes, har et økende antall gravide glukoseverdier i området rett under grenseverdien for svangerskapsdiabetes.

Store konsekvenser
– Vi tror dette vil ha store konsekvenser på et populasjonsnivå, særlig sett i lys av HAPO-studien. Den viste at for gravide uten diabetes steg risikoen for svangerskapskomplikasjoner og høy fødselsvekt hos barnet jevnt med glukoseverdiene under glukosebelastning (både fastende og ved 120 min). To store randomiserte studier har vist at behandling av svangerskapsdiabetes reduserer forekomsten av makrosomi og komplikasjoner hos mor og barn, skriver Elisabeth Qvigstad og medarbeidere i en kronikk i Tidsskriftet.

Tidlig i svangerskapet
I StorK1-studien har de fulgt 553 friske skandinaviske gravide uten kjent diabetes. De fant nyoppstått svangerskapsdiabetes hos 11,5%. Hos en femdel ble dette påvist allerede i svangerskapsuke 14-16. Det er vist at tidlig svangerskapsdiabetes øker risikoen for komplikasjoner, så disse kvinnene fikk kost- og livsstilsråd.

- Opplys kvinnene
En sunn livsstil med regelmessig fysisk aktivitet bidrar til å forebygge type-2 diabetes, dette gjelder sannsynligvis også for svangerskapsdiabetes. Forfatterne mener unge kvinner bør informeres langt bedre enn i dag, og at risikoindivider bør identifiseres mye tidligere, helst før svangerskapet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media