Den vakre Kiwa hirsuta

De fleste av de legemidler vi bruker skriver seg fra den levende natur, ofte planter, og de kunnskaper vi baserer vår virksomhet på skyldes for en stor del studier av dyr. Det er mange vitnesbyrd om at våre medskapninger også er våre slektninger, slik som Darwin hevdet, skriver Anton Hauge i en artikkel i Tidsskriftet.

Noe enestående
Kiwa hirsuta er 15 cm lang og er blitt kalt både krabbe og hummer, men genetisk passer det ikke til noen av disse forslagene. Hauge forteller at marinbiologen Michel Segonzac, som var med forskningsfartøyet Alvin, var observant nok til å se at her hadde de noe enestående. Kiwa hirsuta ble hentet opp ved hjelp av et spesielt rør med vakuumkammer, og deretter fotografert på sort bakgrunn.

Populært bilde
- Bildet ble i løpet av kort tid gjengitt i tidsskrifter og aviser over hele verden. På Internett ble det et varig ikon. Det populærvitenskapelige navn ble Kiwa hirsuta. Et populært navn er yetikrabben, skriver han.

Kiwa er skalldyrenes gudinne i den polynesiske mytologien, hirsutus betyr raggete og lodden.

Men hvorfor ble dette bildet ble så høyt verdsatt, spør Hauge. Mange andre av de nyoppdagede dyphavsdyrene er mer spektakulære. Han tror forklaringen ligger i at yetikrabben er en kombinasjon av noe kjent og noe helt ukjent, og at dette er en kombinasjon som appellerer til oss.

Darwinjubileum
Artikkelen om den vakre Kiwa hirsuta er en av flere artikler i siste nummer av Tidsskriftet som relateres til Charles Darwin. I år er det 200 år siden han ble født, og 150 år siden han utga On the origin of species.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media