Spiseproblemer vanlig hos ungdom

Sigrid Bjørnelv har i sin avhandling benyttet data fra Ung-HUNT 1 og 2, der 8 090 ungdommer i alderen 13–18 år har besvart spørreskjema og i tillegg er blitt veid og målt. Dataene er sammenliknet med data fra Statens helseundersøkelser fra 1966–69, der like mange ungdommer var inkludert. Konklusjonen er at ungdom er blitt tykkere de siste 30 årene – særlig gutter.

– Andelen overvektig ungdom har økt med 60 % i denne perioden, fra 10 % til 17 %. Vi fant en klar kjønnsforskjell, der endringen er størst hos guttene. Gjennomsnittlig kroppsmasseindeks (BMI) hos gutter har økt med 0,6 BMI-enheter (1,5–2 kg), sier Bjørnelv.

Blant jentene har ikke gjennomsnittlig BMI økt i denne perioden, men de tynneste er blitt tynnere og de tykkeste er blitt betydelig tykkere. Dette gjelder også for gutter.

Les hele saken:
Spiseproblemer vanlig hos ungdom

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media