Penicillin til maten er helt ok

Når det anbefales at penicillinen doseres ut over fire ganger daglig ved alvorligere infeksjoner, blir det vanskeligere for pasienten å ta medisinen med god tidsmessig klaring til alle måltider. Andreas Austgulen Westin og medarbeidere har gått gjennom forskningen på feltet og gjort en vurdering av hvorvidt rådet om å ta penicillin på fastende mage er rasjonelt eller ikke.

De fant at den reduserte absorpsjonen ved inntak av penicillin sammen med mat har liten klinisk relevans, og at man derfor bør gå bort fra dagens anbefaling. Man bør heller legge vekt på god etterlevelse og gjennomføring av kurer.

Nettkurs om antibiotikabehandling
I 2008 lanserte Legeforeningen nettkurset Rasjonell antibiotikabruk ved luftveisinfeksjoner i allmennpraksis. Kurset er tilgjengelig som en del av Legeforeningens utdanning på Internett: www.legeforeningen.no/lupin.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media