- Flere bør få trombolyse

Det kommer frem i en originalartikkel og en lederartikkel i Tidsskriftet, og er også tema i Tidsskriftets podkast.

Lars Thomassen og fire kolleger ved Haukeland universitetssykehus har undersøkt hvordan det har gått med de 100 første pasientene de har gitt denne behandlingen. Sykehuset var tidlig ute med å tilby trombolyse ved hjerneinfarkt, og funnene viser at behandlingen er trygg og effektiv. Thomassen syns det er viktig å få frem at det ikke bare er de alvorligste tilfellene som skal behandles.

Kommer for sent
Stein Harald Johnsen mener artikkelen til Thomassen og kollegene illustrerer et paradoks: Man kan tilby en effektiv behandling for en hyppig og alvorlig tilstand, men man får ikke tak i pasientene. Det største hinderet mener han er tiden det tar før pasienten når slagenheten.

Lytt til podkasten her (mp3-fil)

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media