Endret komplikasjonsmønster etter kirurgi

Det kommer frem i en originalartikkel i Tidsskriftet. Økende bruk av dagkirurgi og akselererte pasientforløp (fast track-kirurgi) fører til at stadig flere pasienter sendes hjem før en eventuell komplikasjon rekker å oppstå. For eksempel utføres elektive bukveggsinngrep og analinngrep nå hovedsakelig som dagkirurgi, skriver Eirik Sundlisæter og Odd Mjåland.

Undersøkt komplikasjonsratene
Ved Kirurgisk avdeling ved Sørlandet sykehus registreres komplikasjoner og reoperasjoner under selve oppholdet. Videre registreres enhver uforutsett henvendelse og innleggelse ved samtlige sykehusavdelinger innen 30 dager etter utskrivning. Mjåland og Sundslisæter har brukt dette registeret til å se på komplikasjonsraten etter de vanligste gastrokirurgiske inngrepene over en treårsperiode.

Høy andel komplikasjoner
Resultatene viser ikke uventet at det er store forskjeller mellom de ulike inngrepene. Totalt inntrer halvparten av komplikasjonene i løpet av den første uken etter operasjonen.

– Gastrokirurgi er ikke uten komplikasjoner. Fire typer inngrep skilte seg ut med høy andel komplikasjoner under både sykehusoppholdet og med hendelser/komplikasjoner i 30-dagersperioden etter utskrivning: refluksinngrep, inngrep på magesekk/tolvfingertarm, tynntarms- og tykktarmsinngrep og endetarmsinngrep. For bukveggsinngrep og fjerning av galleblæren var andelen komplikasjoner under og etter sykehusoppholdet tilnærmet lik, mens for blindtarmoperasjon og analinngrep var det flere komplikasjoner etter utskriving enn under sykehusoppholdet, sier Mjåland til Tidsskriftet.

Skjerpet fokus etter utskrivning
Han mener kort liggetid medfører at både sykehusleger og allmennpraktikere må ha skjerpet fokus på komplikasjoner oppstått etter utskrivning.
– Laparaskopiske inngrep og kort liggetid kan i noen grad føre til at både pasient og lege utenfor sykehuset undervurderer enkelte komplikasjoner, sier han.

”When in doubt, don’n throw them out” bør være en kjøreregel, mener Mjåland og Sundlisæter. Kjennskap til reinnleggelsesratene ved en avdeling vil være viktig i en løpende kvalitetssikring, både internt i avdelingen og for pasienter som skal opereres.

– Dagens pasienter bruker i økende grad Internett for å sjekke behandlingskvaliteten ved aktuelle sykehus, og det vil nok være betydelig enklere å takle en del pasientsamtaler både før og etter et inngrep med slike tall som basisverdier, skriver de to.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media