Dent-O-Sept-lærdommer

I dag er det strengere krav for sjampo og hudkrem enn for medisinsk utstyr, sier overlege Bjørn G. Iversen.

I sin avhandling, Pseudomonas aeruginosa infections in Norway, redegjør han for Dent-O-Sept-saken, utbruddsoppklaringen og hva saken har lært oss.

– Produsenten hadde ikke fulgt reglene for kvalitetskontroll av sluttproduktet, og sykehusene, særlig intensivavdelingene, burde hatt strengere kvalitetskontroll ved innkjøp. De burde også skjerpet smittevernrutinene sine.

Les hele saken:
Dent-O-Sept-lærdommer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media