Barn som dør – er tusenårsmålet innen rekkevidde?

I år 2000 vedtok FN åtte mål for fattigdomsbekjempelse, de såkalte tusenårsmålene. I en serie artikler i Tidsskriftet omtales noen av disse målene.

Ketil Størdal og Sverre Olaf Lie har undersøkt hvordan det står til med tusenårsmål nummer fire.

- Til tross for klar fremgang er reduksjonen for langsom til å kunne nå målet i tide. Mange barn kunne vært reddet med enkle forebyggende og behandlende tiltak. Utfordringer frem mot 2015 er blant annet å få hjelp ut til de fattigste, å koordinere målrettede tiltak for best mulig effekt og å opprettholde fokus både fra giversiden og mottakerlandene, skriver de.

Les artikkelen her:
Barn som dør – er tusenårsmålet innen rekkevidde?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media