Søvnproblemer – mer enn å sove dårlig

Søvnproblemer er svært utbredt, og 95 % av alle mennesker vil i løpet av livet oppleve vanskeligheter med å sove, skriver Nicolas Øyane og kolleger i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet.

Seks kategorier
Søvnsykdommer deles inn i seks hovedkategorier; insomnier, døgnrytmeforstyrrelser, søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser, søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser, hypersomnier og parasonmier. Problemene de ulike søvnsykdommene medfører er blant annet lang innsovningstid og nattlige oppvåkninger, tidlig morgenoppvåkning, og tretthet eller søvnighet på dagtid.

Sovner sent eller våkner tidlig?
– For å kunne stille diagnosen er det viktig å be pasienten utdype hva slags symptomer de har. Det holder ikke bare å spørre om de sover dårlig. Sovner de sent, våkner de tidlig? En ungdom med store innsovningsvansker, som har store problemer med å stå opp om morgenen, har mest sannsynlig forsinket søvnfase-syndrom. En eldre mann som har problemer med å sove, og som våkner ofte om natten, har trolig insomni. En annen viktig del av utredningen er selvfølgelig å utelukke annen sykdom, sier Øyane.

Symptommønstre
I artikkelen har de laget en oversikt over de vanligste symptomene på søvnforstyrrelser og hvilke søvnsykdommer disse kan knyttes til:

  •  Lang innsovningstid er vanlig hos pasienter med insomni, rastløse bein og forsinket søvnfase-syndrom.
  •  Nattlige oppvåkninger er vanlig hos pasienter med insomni, rastløse bein og søvnapnésyndrom.
  •  Tidlig morgenoppvåkning er vanlig hos pasienter med insomni, rastløse bein og fremskyndet søvnfase-syndrom.
  •  Søvnighet på dagtid er vanligst hos pasienter med hypersomnier og forsinket søvnfase-syndrom, og et relativt stort problem hos pasienter med søvnapnésyndrom.
  •  Tretthet på dagtid er vanlig for alle med søvnsykdom, men særlig pasienter med insomni.

Andre vanlige symptomer disse pasientene kan ha er problemer med humørsvingninger, kognitive vansker, svekket sosial mestring, redusert yteevne i yrke eller utdanning, humørvansker, redusert energi eller motivasjon, økt ulykkesrisiko, spenninger, hodepine, gastrointestinale symptomer eller bekymringer om søvnen.

Anamnese eller søvnregistrering
Når diagnosen skal stilles er det i mange tilfeller nok med en grundig anamnese. Ved flere av søvnsykdommene, som insomni, døgnrytmeforstyrrelser, de fleste parasomnier og rastløse bein, kan diagnosen stilles kun på bakgrunn av anamnesen. Ved hypersomnier, søvnapné og periodiske beinbevegelser under søvn derimot, kreves utredning med objektive søvnregistreringer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media