- Screening kan redde mange

Det skriver karkirurg og tidligere leder av Norsk karkirurgisk forening, Jarlis Wesche, i en oversiktsartikkel i Tidsskriftet. Moderne karkirurgi er tema for flere artikler i dette og de to neste utgavene av Tidsskriftet.

Høy dødelighet
Aortaaneurisme, som er en lokal utvidelse av hovedpulsåren, som oftest i mageregionen, rammer i hovedsak røykende menn over 60 år. Hvert år opereres 700-800 pasienter for denne tilstanden i Norge. Ved planlagte operasjoner er det opp til 5 % komplikasjoner. Men komplikasjonsraten og dødeligheten er langt høyere ved rumperte aortaaneurismer, i tillegg til at mange av disse pasientene ikke rekker å komme seg til sykehus.

Norge bør følge etter
Det er derfor igangsatt screeningprogrammer for abdominale aortaaneurismer i USA, Storbritannia, Danmark og Sverige, og Wesche mener det er på høy tid at også Norge følger etter.

– Det er kommet så mange undersøkelser de senere årene som viser en klar nytte av screeningundersøkelser, så mitt standpunkt er at vi helt klart bør innføre dette også i Norge. Da med en ultralydundersøkelse hos menn over 65 år og eventuelt også for kvinner med nære slektninger som har utposninger på hovedpulsåren, sier Wesche i Tidsskriftets podkast.

Hør intervju med Wesche her (mp3-fil).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media