Risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme

Resultatene ble tidligere i år publisert i en artikkel i Circulation, som er det høyest rangerte tidsskriftet innen kardiologi
– Studien viser at det er en sterk sammenheng mellom tradisjonelle risikofaktorer for aterosklerose og risikoen for å utvikle abdominalt aortaaneurisme. Resultatene kan være til hjelp for å finne dem som har forhøyet risiko for å utvikle slike aneurismer og for å avklare hvilke grupper som eventuelt bør screenes, sier førsteforfatter Signe Helene Forsdahl ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

Les hele saken i spalten Norsk forskning:
Risikofaktorer for abdominalt aortaaneurisme

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media