Ørebetennelse etter antibiotikabehandling

Studier av akutt otitt hos barn har ikke vist forskjeller i hyppighet av tilbakefall avhengig av om barna ble behandlet med antibiotika eller ikke. Oppfølgingstiden har imidlertid vært begrenset til ett år. Nå har man undersøkt langtidseffekter av antibiotikabehandling av akutt otitt hos barn.

I en dobbeltblindet studie ble 168 barn i alderen seks måneder til to år med akutt mellomørebetennelse fulgt opp i tre år. Barna ble randomisert til å få 40 mg amoksicillin/kg per dag eller placebo. Basert på foreldrenes svar i et spørreskjema forekom otitt på nytt hos 63 % i antibiotikagruppen og 43 % i placebogruppen.

Les hele saken:
Tilbakefall etter antibiotikabruk ved otitt

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media