– Må få smertebehandling

I sin avhandling Non-motor symptoms in multiple sclerosis har Antonie Giæver Beiske bl.a. undersøkt hvilke symptomer pasienter med multippel sklerose har i tillegg til de motoriske, og hva slags behandlingstilbud de får. 40 % av pasientene oppga at smerte hadde stor innvirkning på dagliglivet, men bare en tredel av dem fikk behandling for smertene. Tretthet, angst og depresjon har også stor innvirkning på livskvaliteten. 50 % av pasientene oppga at de hadde depresjon eller angst. 24 % fikk behandling og hele 18 % sa de ville hatt, men fikk ikke.

– Det er svært alvorlig at mange av pasientene ikke får behandling for sterke smerter og angst, særlig når vi vet at forekomsten av selvmord er økt i denne pasientgruppen. Mange leger mener at pasienter med multippel sklerose må tåle å ha litt smerter, men det er feil. De er like behandlingstrengende, og har like god nytte av behandlingen som andre pasienter med smerter eller angst, sier Beiske.

Les hele saken:
– Må få smertebehandling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media