- Leger og farmasøyter bør kommunisere bedre

Begge parter tror den andre dokumenterer mer enn det som faktisk skjer, ifølge en undersøkelse publisert i Tidsskriftet.

Samhandling og håndtering av reseptintervensjoner i apotek og på legekontor er mangelfullt regulert i dagens lovgivning, konkluderer forfatterne.

Hver dag ekspederes ca. 100 000 resepter fra norske apotek. For å sikre optimal behandling må leger og farmasøyter kommunisere bedre, skriver forfatterne av en lederartikkel i samme nummer. 

Les originalartikkelen og lederartikkelen her:
Samhandling mellom fastlege og apotek
Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.