- Leger og farmasøyter bør kommunisere bedre

Begge parter tror den andre dokumenterer mer enn det som faktisk skjer, ifølge en undersøkelse publisert i Tidsskriftet.

Samhandling og håndtering av reseptintervensjoner i apotek og på legekontor er mangelfullt regulert i dagens lovgivning, konkluderer forfatterne.

Hver dag ekspederes ca. 100 000 resepter fra norske apotek. For å sikre optimal behandling må leger og farmasøyter kommunisere bedre, skriver forfatterne av en lederartikkel i samme nummer. 

Les originalartikkelen og lederartikkelen her:
Samhandling mellom fastlege og apotek
Samhandling mellom allmennleger og apotek ved korreksjon av resepter

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media