Kvinner har andre tegn på koronarsykdom

Eller de får uspesifikke symptomer som slitenhet, tungpustethet, kaldsvetting, svimmelhet eller fordøyelsesplager. Kvinner rammes også at koronarsykdom gjennomsnittlig ti år senere enn menn. To av fem norske kvinner dør av hjerte- og karsykdom.

– Kvinner med risikofaktorer og symptomer som kan antyde koronarsykdom må undersøkes nærmere, mener forfatterne av en oversiktsartikkel om dette i siste nummer av Tidsskriftet.

Er et kvinneliv mindre verdt enn en manns?
Det spør professor Berit Schei i en lederartikkel i samme nummer. Hun mener kvinner fremdeles diskrimineres i helsevesenet. 20 år etter at en pioner innen hjerteforskning, Liv Storstein, presenterte oppsiktvekkende funn om forskjeller mellom EKG-funn hos kvinner og menn, har lite skjedd.

– Derfor er det gledelig at to forfattere, begge kvinner, fra en hjertemedisinsk avdeling, tar opp trådene fra Storstein, skriver Schei.

Les oversiktsartikkelen og lederartikkelen her:
Er et kvinneliv mindre verdt enn en manns?
Symptomer og diagnostikk av koronarsykdom hos kvinner

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media