Felles interesse for interessekonflikter

- De aller fleste vitenskapelige tidsskrifter krever at forfattere oppgir eventuelle interessekonflikter. Dette gjøres på forskjellig måte, og det er komplisert for dem som sender inn artikler til mange publikasjoner. Dette er også forvirrende for leserne – fordi «interessekonflikter» ikke betyr det samme i alle sammenhenger, forteller Charlotte Haug, redaktør i Tidsskriftet og medlem av The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Sammen med de andre medlemmene har hun skrevet en lederartikkel om pilotprosjektet.

Lederartikkelen publiseres i flere av tidsskriftene, og omhandler bakgrunnen for prosjektet, hva slags interessekonflikter som er aktuelle, samt teknisk informasjon om utfylling av skjemaet.

Tidsskriftet vil delta i pilotprosjektet gjennom å be forfattere fylle ut det nye skjemaet. Forfatterne vil også bli bedt om å gi en kort evaluering. Skjemaet foreligger foreløpig kun på engelsk, men vil bli oversatt til norsk dersom det blir tatt i bruk permanent.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media