- Det er fint lite jeg forstår når jeg er hos legen

- Som pasient vet jeg ikke hvor mye informasjon jeg skal gi, hva som er relevant og hva som bare oppleves som trettende masing om bagateller og uvesentligheter. Og jeg vet ikke hva jeg skal spørre om, for jeg vet jo ikke hva det er som feiler meg, og jeg vet ikke hva jeg kan forvente at dere spør om. Og jeg vet ikke helt hvordan jeg best mulig kan bruke min legetime.

- Lenge visste jeg ikke en gang at en legetime bare var et kvarter. Jeg var over 30 år før jeg skjønte det, skriver Michaelsen.

Hun og mannen har gjennom arbeidet med å finne en diagnose datteren erfart at man må kunne en hel masse før man vet hva man skal spørre om. Og enda mer før man vet hva man kan forvente at legen spør om.
- Jeg tror at vi som pasienter må ta tilbake ansvaret for vår egen helse. For det er vi selv som vet mest om våre egne problemer om vi bare får hjelp til å formulere det. Og så tror jeg at vi må senke terskelen for spørsmål mellom pasient og lege. For ved at vi snakker tydeligere og mer ærlig kan vi sammen få større kunnskap og en dypere forståelse.

Les hele saken:
Gjesteskribent: Vera Micaelsen

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media