Den problematiske forskjellen

Det skriver Trygve Holmøy og Reidun Førde i en lederartikkel i Tidskriftet.

Hjemmerespiratorbehandling har vært brukt i mer enn 60 år. For noen grupper, særlig pasienter med langsomt progredierende nevrologiske sykdommer og andre relativt stabile ekstrapulmonale tilstander, er det en godt dokumentert effekt av slik behandling på overlevelse og livskvalitet. Mye tyder på at dette gjelder også andre pasientgrupper der holdningen har vært mer restriktiv, for eksempel amyotrofisk lateral sklerose (ALS).

Oppsiktsvekkende forskjeller
Tollefsen og medarbeidere ved Nasjonalt kompetansesenter for hjemmerespiratorbehandling publiserer i dette nummer av Tidsskriftet interessante data vedrørende bruk av hjemmerespirator i Norge. Det mest oppsiktsvekkende funnet i undersøkelsen er de store regionale forskjellene når det gjelder prevalens av hjemmerespiratorbehandling. Hos barn var slik behandling nesten tre ganger mer brukt i Helse Nord enn i Helse Sør-Øst, skriver Holmøy og Førde.

Les lederartikkelen og originalartikkelen her:
Den problematiske forskjellen
Prevalens av hjemmerespiratorbehandling i Norge

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media