Behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Behandlingsmetodene ved assistert befruktning har stor betydning for resultatene, og må vurderes for hvert enkelt par. Anne Omland har sett på hvilke metoder som egner seg best ved uforklarlig barnløshet (UI) og minimal eller mild endometrioseassosiert barnløshet (EI). Hun og hennes kolleger anbefaler inseminasjon som førstevalg ved uforklarlig barnløshet, etterfulgt av in vitro-fertilisering og ev. intracytoplasmatisk spermieinjeksjon hvis in vitro-fertilisering ikke gir befruktning.

Les hele saken:
Behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media