Behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Behandlingsmetodene ved assistert befruktning har stor betydning for resultatene, og må vurderes for hvert enkelt par. Anne Omland har sett på hvilke metoder som egner seg best ved uforklarlig barnløshet (UI) og minimal eller mild endometrioseassosiert barnløshet (EI). Hun og hennes kolleger anbefaler inseminasjon som førstevalg ved uforklarlig barnløshet, etterfulgt av in vitro-fertilisering og ev. intracytoplasmatisk spermieinjeksjon hvis in vitro-fertilisering ikke gir befruktning.

Les hele saken:
Behandlingsmetoder ved ufrivillig barnløshet

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.