Ulik lederstil på sykehusene

Sosiolog og sykepleier Monica Skjøld Johansen har studert ledelsesmodellene ved norske sykehus, med hovedvekt på tiden etter 2001. Da vedtok Stortinget å innføre enhetlig ledelse med én ansvarlig leder på alle nivåer ved sykehus, og leger og sykepleiere skulle vurderes likt.

– Sykepleiere som går inn i lederrollen, har oftere formell lederutdanning enn legene. Over 80 % av sykepleierne har tatt lederutdanning, mens tilsvarende tall for legene er 50 %. Til gjengjeld har legeledere ofte lengre erfaring fra helsevesenet. Sykepleiere velger ledelse istedenfor klinisk arbeid, mens legene først blir ledere når de er enere innenfor sitt kliniske fagfelt, sier Skjøld Johansen.

Les hele saken:
Ulik lederstil på sykehusene

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media