Ny kunnskap om blodkreft og blodpropp

Pasienter med blodkreft har økt risiko for å få blodpropp. Helene Negaard har i sin doktoravhandling undersøkt blodprøver fra pasienter med ulike blodkreftsykdommer for å identifisere faktorer som kan forklare dette.

– Pasienter med blodkreft hadde økt tendens til blodpropp, spesielt pasienter med akutt myelogen leukemi. Tendensen til blodpropp ble redusert under behandlingen. Risiko for blodpropp kunne knyttes til ervervet resistens mot aktivert protein C (APC), et protein som vanligvis inaktiverer koagulasjonsfaktorer, ikke til økte nivåer av vevsfaktorprotein (tissue factor protein, TF), som vi opprinnelig trodde. Dette er nytt, sier Negaard.

Les hele saken:
Ny kunnskap om blodkreft og blodpropp

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media