Juks kan ha skadet pasienter – igjen

Det skriver Johan Ræder i en kronikk i Tidsskriftet . Han mener saken har klare paralleller til den såkalte Sudbø-saken her i Norge.

Juks med smertebehandling
Ved en rutinekontroll ble det oppdaget at den amerikanske anestesiologen Scott S. Reuben ikke bare manglet godkjenning forut for to av sine publiserte studier, men datagrunnlaget for flere studier var også fabrikkert. Hittil er 19 artikler og to abstrakter trukket tilbake pga feil og juks i datamaterialet. Reuben har stort sett gjort kliniske studier på forskjellige medikamentelle behandlingsopplegg for å lindre smerte etter større ortopedisk-kirurgiske inngrep, skriver Ræder.

– Vår første tanke bør gå til det rent kliniske, fagmedisinske: Har jukset skadet pasienter, spør Ræder. Og vil avsløringen føre til endring av våre anbefalinger i den kliniske hverdagen?

Kan ha skadet pasienter
I kronikken gir Ræder en oversikt over hva Reuben har funnet og publisert av resultater og konklusjoner, samtidig med en oversikt over hva andre grupper har publisert om liknende problemstillinger. Han konkluderer blant annet med at enkeltpasienter indirekte kan ha tatt skade ved at de har fått medikamenter som ikke hadde like positiv effekt som man har trodd.

- Det er ingen tvil om at Reubens juks også har påført forskning, undervisning og klinisk rådgivning betydelig skade og merarbeid, skriver Ræder.

Ære og berømmelse
Parallellen til Sudbø-saken her hjemme trekker han først og fremst fordi målet med jukset ser ut til å være publisering i topp anerkjente tidsskrifter, og ønske om berømmelse og anerkjennelse i fagmiljøet og privatlivet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media