Høyt forbruk av antibiotika ved akutt hoste

I undersøkelsen, som ble gjennomført i allmennpraksis i 13 europeiske land, ble antibiotika skrevet ut til 53 % av voksne med akutt hoste eller andre tegn på nedre luftveisinfeksjon. Forskrivningsfrekvensen varierte fra 21 % til 88 % mellom landene. Til sammen 3 402 pasienter ble rekruttert til undersøkelsen, som er den største i sitt slag som noen gang er blitt gjennomført.

– Symptomer og kliniske funn kunne ikke på noen måte forklare forskjellene i antibiotikaforskrivning. Tvert imot var det slik at forskjellene mellom landene ble større når man tok hensyn til kliniske funn og symptomenes omfang og alvorlighetsgrad, sier Hasse Melbye, professor i allmennmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Les hele saken:
Høyt forbruk av antibiotika ved akutt hoste

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media