Høy dødelighet etter forgiftning

Mari Asphjell Bjørnaas mener helsetilbudet til forgiftningspasientene må forbedres, både for å forebygge selvmord og for å sikre en bedre generell helsestatus for pasientene.

De fleste selvpåførte forgiftninger skyldes enten rusmisbruk (overdose) eller selvmordsforsøk.

– De fleste overlever selve forgiftningen, men langtidsprognosen er ikke like god. Av 946 personer som ble behandlet for forgiftning i Oslo i 1980, var halvparten av mennene og en tredel av kvinnene døde 20 år etter, til tross for en median alder på 32 år i 1980. Vi fant økt dødelighet av alle årsaker, slik som kreft og hjerte- og karsykdom, ikke bare ulykker og selvmord. Også pasienter som verken ble ansett som suicidale eller narkotikamisbrukere, hadde høyere dødelighet enn normalbefolkningen, sier Bjørnaas.

Les hele saken:
Høy dødelighet etter forgiftning

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media