– Helseforetakene bør avvikles

Tormod Hermansen uttalte nylig til Klassekampen at markedstilpasningene fungerer dårlig innen helsesektoren, og at man bør tenke forfra igjen og avvikle helseforetakene.

I lederartikkelen i siste nummer av Tidsskriftet påpeker Charlotte Haug at Hermansen er strategen bak markedstilpasningen av offentlig sektor. Sammen med Vidar Oma Steine utformet han loven om statsforetak. Mange av de samme personene har fulgt Hermansen hele veien, i stadig skiftende stillinger, men uten å skifte ideologi, skriver hun.

– Tormod Hermansen og den tette gruppen av meningsfeller rundt ham drev ideologien om markedsstyring av statlige virksomheter gjennom med «flint og stål», uten særlig sans for motforestillinger. Når hovedstrategen nå har kommet til at denne tankegangen ikke passer for sykehusene, bør det lyttes. Kanskje særlig i Helsedepartementet og på Youngstorget, skriver Haug.

Les hele lederen her:
Hvor utgangspunktet er galest…

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media