Doktoravhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  www.uio.no/forskning

  Vegard Øksendal Haaland, ph.d. Neuropsychological functioning in patients with borderline personality disorder. Utgår fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Disputas 20.8. 2009.

  Bedømmelseskomité: Thomas Beblo, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie Bethel Abteilung für Forschung, Qualitätssicherung und Dokumentationen, Evangelisches Krankenhaus Bielefeld, Tyskland, Ingrid Melle, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Kjetil Søren Sundet, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Nils Inge Landrø.

  Tonje Kristin Haug, ph.d. Cognitive functioning and health related quality of life after treatment of intracranial aneurysms. Utgår fra Avdeling for atferdsfag. Disputas 20.8. 2009.

  Bedømmelseskomité: Bertil Romner, Nevrokirurgisk mottagning, Universitetssjukhuset i Lund, Sverige, Astrid Lundervold, Avdeling for medisinsk og biologisk psykologi, Universitetet i Bergen, og Terje Sagvolden, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Arnstein Finset

  Per Kr. Lund, ph.d. Monocytes in culture – with special focus on the time frames and the mechanisms of cell loss. Utgår fra Avdeling for medisinsk biokjemi. Disputas 21.8. 2009.

  Bedømmelseskomité: Anne Husebekk, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, Tor Erling Lea, Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås, og Heidi Kiil Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Peter Kierulf.

  Anne Katerine Omland, ph.d. Assisted reproductive techniques in unexplained and minimal/mild endometriosis-associated infertility. Utgår fra Kvinneklinikken, Rikshospitalet. Disputas 22.8. 2009.

  Bedømmelseskomité: Mette Haase Moen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Erik Qvigstad, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, Ullevål, og Britt-Ingjerd Nesheim, Kvinnesenteret, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

  Veiledere: Tom Tanbo og Thomas Åbyholm.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media