Ungdom bruker mye smertestillende

Salget av de to vanligste reseptfrie smertestillende legemidlene, paracetamol og ibuprofen, er blitt omtrent fordoblet fra 1990 til 2006. Fra 2003 ble disse medikamentene frigjort for salg utenfor apotek. Per Lagerløv og medarbeidere har undersøkt hvor ofte ungdom bruker smertestillende etter at de kunne kjøpes på butikken og bensinstasjonen, og presenterer funnene i en originalartikkel i Tidsskriftet.

Daglig bruk
626 tiendeklasseelever ved seks ungdomsskoler i Drammen deltok i studien. 50% av guttene og 71% av jentene hadde brukt smertestillende medisin siste måned. En av fire bruker dette daglig eller ukentlig. Menstruasjonssmerter, hodepine og vond nakke var hyppigste årsak hos jenter, mens hodepine, ryggsmerter og smerter ved idrettsskade var vanligste årsak hos gutter. En av fem elever oppga at de hadde sterk hodepine siste måned. Mot dette brukte halvparten daglig til ukentlig smertestillende medisin. Forfatterne advarer mot at slik hyppig bruk i seg selv kan utløse hodepine. Også smerter ved tannregulering er vanlig. Jenter har oftere vondt enn gutter.

Lærer av foreldrene
Forfatterne har også undersøkt ungdommenes holdninger til bruk av reseptfrie smertestillende legemidler. I en annen originalartikkel av Tanja Holager og medarbeidere i samme nummer konkluderer de med at ungdommene har svært forskjellig syn på slik bruk, og at holdningene fordelte seg likt mellom restriktivt, moderat og liberalt syn. Foreldrene er 15-16-åringenes viktigste kilde til informasjon om legemiddelbruk.

– Barns holdninger til medisiner læres fra foreldrene. Det er det viktig å være klar over både som lege og som forelder. Vi ønsker ikke å formidle at vi kan eller skal fri oss fra dagliglivets smerte gjennom hyppig bruk av tabletter, skriver Jørgen G. Bramness i en lederartikkel.

Han mener man ikke kan se bort fra at salg av piller på bensinstasjonen sender et feil signal om hvor greit det er å bruke medikamenter.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media