Raskt analysesvar er viktigst

Siri Fauli Munkerud har sett på hvilke valg legene på legekontoret gjør i forhold til laboratorieanalyser, med utgangspunkt i en pasient med dyspepsi og mistanke om Helicobacter pylori. Utfører de laboratorieanalysen på legekontoret eller sender de prøven til et eksternt laboratorium? Hva bestemmer hvilke laboratorieanalyser de ulike legekontorene har, hvor stor effekt har analysesvaret for legens valg av behandling, og hvor viktig er kvaliteten?

– Vi fant at legene kan akseptere laboratorieanalyser på legekontorene med noe dårligere analysekvalitet hvis ventetiden før svaret mottas fra et eksternt laboratorium forsinker effektiv behandling, sier Munkerud.

Les hele saken:
Raskt analysesvar er viktigst

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media