Kirurgisk behandling av benigne gynekologiske lidelser

Artikkel

Graviditet utenfor livmoren, ovariecyster og hysterektomi kan behandles enten med laparaskopi eller laparotomi – altså kikkhullskirurgi eller åpen kirurgi, der laparoskopi anbefales ifølge internasjonale retningslinjer. Men mange sykehus tilbyr kun laparotomi, ifølge Jeanne Mette Goderstad. Hun er førsteforfatter av en oversiktsartikkel om temaet.

I Tidsskriftets podkast for nr. 15/2009 kan du høre intervju med Jeanne Mette Goderstad om at kvinner tilbys ulik behandling for samme gynekologiske lidelse. Reporter: Eline Feiring.

Les artikkelen her: Kirurgisk behandling av benigne gynekologiske lidelser

Anbefalte artikler