Personer med kols har dårligere levekår

Også for sosial kontakt kommer denne gruppen svakere ut, ifølge en artikkel i Tidsskriftet. På en samleindeks der 1 er best mulige levekår og 0 er dårligst mulige levekår, skårer kolsrammede 0,46, mens personer som har andre kroniske sykdommer skårer 0,60. Personer som røyker og har pustebesvær, har like dårlige levekår som de med egenrapportert kols.

Mer enn 200 000 nordmenn har kols (kronisk obstruktiv lungesykdom), men trolig har mange sykdommen uten å vite om det.

Les artikkelen her:
Levekår for personer med kols

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media