Langtidseffekter etter testikkelkreft

Norske menn har høy risiko for å utvikle testikkelkreft, men mer enn 95 % blir helbredet. I avhandlingen Long term outcome after treatment for testicular cancer har Jan Oldenburg studert langtidseffekter hos pasienter som ble behandlet for testikkelkreft ved Radiumhospitalet i perioden 1970–97.

– Vi har sett på forekomsten av sene tilbakefall. I vårt materiale fikk 1,3 % av pasientene sene tilbakefall, og dette er lavt sammenliknet med andre kreftsentre. Det at vi fjerner små restsvulster etter cellegiftbehandling, kan være en forklaring, sier Oldenburg.

Les hele saken:
Langtidseffekter etter testikkelkreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media