Hva er sammensatte lidelser?

Eksempler på dette kan være generaliserte muskelsmerter og kronisk utmattelsessyndrom når man ikke kan påvise utløsende årsak. Begrepet ble første gang tatt i bruk i 1990-årene for å beskrive pasienter som var henvist med spørsmål om psykosomatisk lidelse, når psykopatologiske forhold ble avkreftet, skriver Petter C. Borchgrevink og medarbeidere i en artikkel i Tidsskriftet.

Les hele saken:
Hva er sammensatte lidelser?

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media