En fornærmet Hamsun

Forlaget ville ikke gi ut boken Livets cirkel. Bidrag til en analyse av Knut Hamsuns diktning, av hensyn til Hamsun selv. Forfatteren og medisinstudenten Trygve Braatøy sendte derfor manuskriptet til hovedpersonen selv og spurte om han kunne anbefale det utgitt. Responsen var lite oppløftende, skriver Terje Øiesvold i en artikkel i Tidsskriftet.

Hr. Braatøy
De kunde ha sparet Dem selv og mig for at sende mig Manuskriptet, jeg læser intet av det som skrives om mig. Naar Forlagene ikke vil utgi Deres Studie av Hensyn til mig saa er det bare et Paaskud, selv om Studien er et eneste langt Angrep. En anden sak er det at et mere kritisk eller filosofisk Arbeide om mit Forfatterskap er usælgelig.
Deres ærbødige
Knut Hamsun

Ifølge Braatøys enke, Sigrid, lo mannen hennes av brevet, for pakken med manuskriptet i var åpnet. Hamsun skrev at han ikke hadde lest det, men karakteriserte det likevel som et angrep. Terje Øiesvold forstår Hamsuns reaksjon, siden hans skrivekunst forklares med usikkerhet, mindreverdighetsfølelse og lyte (nærsynthet). Men svarbrevet han skrev kan ha hatt sin innflytelse på forlaget, som utga boken senere samme år. Den er blitt sett på som en av Braatøys beste bøker.

I dag, 4. august, er det 150 år siden Knut Hamsun ble født.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media