Misbruk av barn i Swaziland

Dette er et stort problem i mange land, men det er få lav- og mellominntektsland der man virkelig har anerkjent det og bevisst jobbet for å samle epidemiologiske data som utgangspunkt for forebygging. Det sier Alexander Butchart fra Verdens helseorganisasjon.

I studien, som er publisert i The Lancet, fant man at det var kjærester og ektemenn som hyppigst sto bak seksuelle overgrep, mens andre mannlige slektninger (ikke inkludert fedre) ofte sto for annen fysisk vold.

Les hele saken:
Misbruk av barn i Swaziland

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.