Lindrende sedering i etisk og filosofisk lys

Dette er et av spørsmålene som en norsk filosof og en sveitsisk lege drøfter i juninummeret av Lancet Oncology. Vi tar for oss klinisk-etiske og filosofiske sider ved «dyp og vedvarende lindrende sedering» de siste timer og dager av livet til terminalt syke. Vi mener at denne varianten heller bør gis den tradisjonelle betegnelsen «terminal sedering», ettersom behandlingsformen markerer avslutningen, eller slutten, på pasientens liv som sosialt vesen. I dette henseende er det ved slik sedering en uklar grense mot eutanasi, skriver Lars Johan Materstvedt.

Les hele saken:
Lindrende sedering i etisk og filosofisk lys

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media