Komplikasjoner ved tokolytisk behandling

Det er forskere fra Nederland og Belgia som har undersøkt insidensen av alvorlige maternelle komplikasjoner etter bruk av forskjellige tokolytika i behandlingen ved truende prematur fødsel.

Det ble observert 14 alvorlige og 14 milde hendelser som følge av behandlingen. Syklooksygenasehemmer og oksytocinantagonist var de eneste tokolytika som ikke var forbundet med alvorlige hendelser, mens adrenerge betaagonister eller kombinasjonsbehandling var forbundet med høy insidens av alvorlige reaksjoner.

– Dette er i tråd med det vi mente å vite, sier professor Britt-Ingjerd Nesheim ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 

Les hele saken:
Komplikasjoner ved tokolytisk behandling

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media