Infeksjonsrisiko hos orienteringsløpere

Man har tidligere registrert en opphopning av både hepatitt B-virusinfeksjon og plutselig død med mulig infeksiøs etiologi hos orienteringsløpere. Dette har resultert i forebyggende tiltak, som for eksempel påbud om bruk av heldekkende klær. Borreliainfeksjon eller skogflåttencefalitt er ikke funnet hyppigere hos orienteringsløpere enn hos andre, men kun to eldre studier foreligger. Ut fra en generelt økende forekomst av både borreliainfeksjon og skogflåttencefalitt i Norge kan det ikke utelukkes at begge disse sykdommene i fremtiden vil bli en trussel, skriver forfatterne.

Les hele artikkelen:
Infeksjonsrisiko hos orienteringsløpere

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.