Høyt østrogennivå gir risiko for brystkreft

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. I Norge er brystkreft også vanligste dødsårsak hos kvinner i alderen 35–55 år. Antall nye brystkrefttilfeller øker parallelt med økende forekomst av overvekt og lite fysisk aktivitet i befolkningen. I avhandlingen Metabolic profile, physical activity, estradiol and breast cancer har Aina Emaus undersøkt faktorer som påvirker brystkreftrisiko og overlevelse.

Les hele saken:
Høyt østrogennivå gir risiko for brystkreft

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media