Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

Flere studier tyder på at risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer kan være noe lavere enn tidligere antatt. Dette er det tatt hensyn til i de nye internasjonale retningslinjene. CHADS2-skåren fremheves i disse som verktøy for å bestemme hvilke atrieflimmerpasienter som bør behandles med warfarin, skriver Arnljot Tveit i en artikkel i Tidsskriftet.

 
Medisinsk redaktør Are Brean skriver i en lederartikkel i samme nummer at det er interessant å merke seg at ellers friske personer under 75 år med atrieflimmer ikke skal behandles med warfarin. Grunnen er at mennesker i denne alderskategorien har en så lav hjerneslagsrisiko at nytten av warfarinbehandlingen trolig ikke oppveier blødningsrisikoen. 

Les Aktueltartikkelen og lederartikkelen her:
Mellom Skylla og Kharybdis
Nye internasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.