Antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

Flere studier tyder på at risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer kan være noe lavere enn tidligere antatt. Dette er det tatt hensyn til i de nye internasjonale retningslinjene. CHADS2-skåren fremheves i disse som verktøy for å bestemme hvilke atrieflimmerpasienter som bør behandles med warfarin, skriver Arnljot Tveit i en artikkel i Tidsskriftet.

 
Medisinsk redaktør Are Brean skriver i en lederartikkel i samme nummer at det er interessant å merke seg at ellers friske personer under 75 år med atrieflimmer ikke skal behandles med warfarin. Grunnen er at mennesker i denne alderskategorien har en så lav hjerneslagsrisiko at nytten av warfarinbehandlingen trolig ikke oppveier blødningsrisikoen. 

Les Aktueltartikkelen og lederartikkelen her:
Mellom Skylla og Kharybdis
Nye internasjonale retningslinjer for antitrombotisk behandling ved atrieflimmer

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media