Venstre ventrikkel-hypertrofi – viktig markør ved hypertensjon

Bruk av hypertrofikriterier i EKG har spesifisitet på ca. 96 % for anatomisk hypertrofi. Tilbakegang av slik EKG-hypertrofi i LIFE-studien var sterkt assosiert med mindre risiko for hjerneslag, hjerteinfarkt, kardiovaskulær død, hjertesvikt, atrieflimmer og diabetes type 2 under pågående hypertensjonsbehandling uansett valg av medikament.

Les hele saken:
Venstre ventrikkel-hypertrofi – viktig markør ved hypertensjon

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media